12/07/2019
Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019
   05/07/2019
Công văn số: 128/HĐGSNN-VP V/v đăng ký, công khai HS điện tử xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
   12/06/2019
Công văn số: 105/HĐGSNN-VP V/v tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
   11/06/2019
Công văn số: 102/HĐGSNN V/v đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
   06/06/2019
Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019
   23/04/2019
Thông báo số: 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
   11/03/2019
Sáng 4/2/2015, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, HĐCDGSNN long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014.
   11/03/2019
Ngày 12/11/2015, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS...
   11/03/2019
Thực hiện chương trình công tác, vừa qua, Văn phòng HĐCDGSNN đã tổ chức tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại 03 khu vực: - Miền Bắc: Ngày 25/4/2016 tại Trường Đại học Bách...
   11/03/2019
Sáng ngày 5/8/2016, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức cầu truyền hình tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 bằng hình thức online. Cầu truyền hình được thiết lập tại 2...