20/09/2019
Chiều ngày 19/9/2019, Bộ trưởng Bộ GDĐT GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có buổi làm việc với Hội đồng Giáo sư ngành Y học khi Hội đồng này đang tổ chức đợt xét công...
   05/09/2019
Phiên họp lần thứ II Hội đồng Giáo sư Nhà nước
   20/08/2019
Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
   23/07/2019
Công văn số: 3115/BGDDT-NGCBQLGD V/v xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, ....
   12/07/2019
Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019
   09/07/2019
Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng do Quỹ Giáo dục Bảo Sơn của Tập đoàn Bảo Sơn, được Bộ Giáo dục & Đào tạo bảo trợ
   05/07/2019
Công văn số: 128/HĐGSNN-VP V/v đăng ký, công khai HS điện tử xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019