Phiên họp lần thứ II Hội đồng Giáo sư Nhà nước

05/09/2019

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Ngày 30/8/2019, Giáo sư Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, chủ trì phiên họp lần thứ II của Hội đồng.

GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch HĐGS nhà nước

khai mạc phiên họp lần thứ II HĐGS nhà nước

Phát biểu khai mạc phiên họp, Bộ trưởng, Chủ tịch Phùng Xuân Nhạ đánh giá: Việc tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 đã bám sát tiến độ kế hoạch; Thường trực HĐGS nhà nước đã chỉ đạo sát sao các HĐGS ngành, liên ngành và Văn phòng HĐGS nhà nước trong việc phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn HĐGS cơ sở trong công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Nhìn chung, các HĐGS cơ sở thực hiện nghiêm túc việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. Tuy nhiên, năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg (QĐ 37) nên còn một số điểm thực hiện chưa thống nhất. Các thành viên giám sát của HĐGS ngành, liên ngành và Văn phòng HĐGS nhà nước đã kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ các HĐGS cơ sở thực hiện đúng quy định.

PGS.TS. Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng HĐGS nhà nước báo cáo tại phiên họp

Theo báo cáo của PGS.TS. Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng HĐGS nhà nước, năm 2019 có 98 HĐGS cơ sở có ứng viên đăng ký với 725 ứng viên (119 ứng viên GS, 606 ứng viên PGS). Đến nay, đã có 92 HĐGS cơ sở đã kết thúc việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019, đã công khai và nộp kết quả về Văn phòng HĐGS nhà nước theo quy định. Theo đó có 556 ứng viên (105 ứng viên GS, 451 ứng viên PGS) được các HĐGS cơ sở gửi hồ sơ về Văn phòng HĐGS Nhà nước đề nghị xét, công nhận tiêu chuẩn GS, PGS ở 26 HĐGS ngành, liên ngành (06 Hội đồng cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chưa xét). Nhìn chung, chất lượng ứng viên năm nay tốt, thể hiện qua các chỉ số về số lượng công bố quốc tế và trình độ ngoại ngữ.

Đảm bảo khách quan, chất lượng trong việc xét công nhận tiêu chuẩn GS, PGS năm 2019.

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Kết luận tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ tịch Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các HĐGS ngành, liên ngành thực hiện công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2019 đảm bảo đúng quy định của QĐ 37 và tiến độ kế hoạch của HĐGS nhà nước. Trong đó, đặc biệt chú trọng đánh giá thâm niên, giờ giảng, năng lực ngoại ngữ của ứng viên, đánh giá đúng chất lượng chuyên môn của sách phục vụ đào tạo, các bài báo khoa học và các tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo chất lượng của kết quả xét.

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Bộ trưởng, Chủ tịch nhấn mạnh, các Giáo sư Chủ tịch các Hội đồng ngành, liên ngành có trách nhiệm thống nhất các nội dung có tính chuyên môn sâu trong các Hội đồng ngành, liên ngành vừa đảm bảo đúng QĐ 37, vừa đảm bảo phù hợp với đặc thù của ngành, liên ngành, vừa đảm bảo khách quan, nâng cao chất lượng tiêu chuẩn GS, PGS. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong công tác xét công nhận tiêu chuẩn GS, PGS năm nay.

Bộ trưởng, Chủ tịch đã yêu cầu Thường trực HĐGS nhà nước chỉ đạo Văn phòng HĐGS nhà nước phối hợp với các Tổ thanh tra, kiểm tra của Bộ GD & ĐT kiểm tra, giám sát và hướng dẫn pháp lý cho các HĐGS ngành, liên ngành thực hiện đúng quy định. Giải quyết ngay các thắc mắc, khiếu nại trong thời gian xét đảm bảo công tác xét công nhận tiêu chuẩn GS, PGS không xảy ra sai sót, nâng cao chất lượng đội ngũ GS, PGS năm 2019.

Số lượt xem : 7488
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu