QS xếp hạng các trường Đại học thế giới 2015/16

12/03/2019

QS - Quacquarelli Symonds là Công ty Anh quốc chuyên nghiên cứu về Giáo dục thế giới do Nunzio Quacquarelli (ảnh bên) thành lập năm 1990.

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Hiện QS có hơn 200 nhân viên hoạt động trên toàn cầu tại các Văn phòng ở London;(trụ sở chính ở Hampstead Bắc London); New York, Boston, Washington DC (Hoa Kỳ); Paris (Pháp); Singapore; Stuttgart (Đức); Sydney (Úc); Thượng Hải (Trung quốc); Johannesburg (Nam Phi) và Alicante (Tây Ban Nha).

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Từ 2004 đến 2009, QS hợp tác với  (THE) hàng năm phát hành bảng xếp hạng các trường đại học thế giới đồng thời là nhà cung cấp cơ sở dữ liệu để xếp hạng.

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Năm 2010, sau khi phát hành kết quả xếp hạng các trường đại học thể giới năm 2009, cộng tác giữa hai bên chấm dứt và kể từ đó, QS công bố kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới hàng năm riêng của mình mang tên .  hợp tác với  phát hành bảng xếp hạng các trường đại học thế giới mang tên The 

Để xếp hạng các trường đại học trên thế giới, QS dựa vào 6 tiêu chí ứng với trọng số như sau:

Stt Tiêu chí- tiêu chuẩn Trọng số (%)
1 Danh tiếng về học thuật, đào tạo - Academic reputation 40
2 Danh tiếng người được tuyển dụng (sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng) - Employer reputation 10
3 Tỉ lệ giảng viên/ sinh viên - Faculty: student ratio 20
4 Số lượng trích dẫn/ giảng viên -Citations per faculty 20

5

6

Tỉ lệ giảng viên quốc tế - Proportion of international faculty

Tỉ lệ sinh viên quốc tế - Proportion of international students

5

5

Để đánh giá các trường đại học ở tiêu chí “Danh tiếng về học thuật, đào tạo - Academic reputation “ QS đã thực hiên cuộc khảo sát toàn cầu, ở đó QS yêu cầu các học giả được phỏng vấn chỉ ra trường đại học tốt nhất ở lĩnh vực học thuật, chuyên môn của mình.

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Để xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2015/16, QS đã phỏng vấn gần 76.800 học giả trên toàn thế giới với điều kiện các học giả không được bỏ phiếu cho chính trưởng đại học của mình.

Để đánh giá tiêu chí “ Employer reputation (10%) – Danh tiếng người được tuyển dụng “ để xếp hạng các trường năm 2015/16, QS cũng dựa trên kết quả khảo sát trên 44.200 cơ quan, người sử dụng lao động trên toàn thế giới, yêu câu họ chỉ ra trường đại học có chất lượng sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động tốt nhất.

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30Mục đích của cuộc khảo sát tiêu chí này còn đặc biệt hữu ích cho thế hệ sinh viên tương lai đang tìm trường đại học có danh tiếng để vào học, thậm chí vượt ra ngoài biên giới quốc gia của họ.

Căn cứ vào kết quả đánh giá các trường theo bộ tiêu chí nêu trên QS đã đưa ra bảng xếp hạng 1000 trường. Dưới đây là danh sách 200 trường hàng đầu ( top 200).

DANH SÁCH 200 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI NĂM 2015/16

Thứ hạng Tổng điểm Trường đại học Quốc gia -
Vùng lãnh thổ
1 100.0 image001
2 98.7 image001
3 98.6 image002
3 98.6 image001
5 97.9 image001
6 97.7 image002
7 97.2 image002
8 96.1 image002
9 95.5 image003
10 94.6 image001
11 94.4 image001
12 94.2 image004
13 93.9 image004
13 93.8 image003
15 92.2 image001
16 91.9 image001
17 91.8 image001
18 91.5 image001
19 91.0 image002
19 91.0 image006
21 90.8 image002
22 89.7 image001
23 89.2 image007
24 88.6 image008
25 88.5 image009
26 88.4 image001
27 88.2 image001
28 88.0 image010
29 87.9 image001
30 87.8 image010
30 87.8 image001
32 87.7 image001
33 87.2 image002
34 87.1 image008
35 86.2 image002
36 85.3 image011
37 85.0 image002
38 84.9 image012
39 84.8 image012
40 83.8 image007
41 83.7 image009
42 83.1 image006
43 82.6 image011
44 82.5 image001
45 81.9 image006
46 81.8 image006
46 81.8 image006
48 81.6 image002
49 81.5 image001
50 81.2 image008
51 81.1 image010
51 81.1 image009
53 80.5 image001
54 80.3 image001
55 80.2 image013
56 79.4 image012
57 79.2 image010
58 78.3 image012
59 77.5 image001
60 77.3 image014
61 77.0 image002
62 76.8 image001
62 76.8 image002
64 76.5 image013
65 76.3 image001
66 76.1 image014
67 76.0 image006
68 75.9 image002
69 75.7 image015
70 75.4 image002
70 75.4 image016
70 75.4 image017
70 75.4 image009
74 75.2 image012
75 74.7 image014
76 74.6 image002
77 74.5 image001
78 74.3 image018
79 73.7 image001
80 73.6 image002
81 72.8 image002
82 72.4 image006
82 72.4 image019
84 72.3 image001
85 72.2 image003
85 72.2 image001
87 72.0 image002
87 72.0 image011
89 71.2 image003
89 71.2 image001
91 71.1 image001
92 70.9 image016
93 70.8 image014
94 70.7 image013
95 70.3 image013
96 70.1 image008
96 70.1 image021
98 69.4 image006
99 69.3 image001
100 68.8 image013
101 68.7 image001
102 68.4 image016
103 68.3 image002
104 68.2 image011
105 67.9 image011
106 67.8 image001
107 67.4 image015
108 67.2 image022
109 67.0 image002
110 66.9 image001
110 66.9 image009
112 66.8 image015
113 66.7 image006
113 66.7 image009
115 66.6 image008
116 66.3 image010
117 66.2 image013
118 66.1 image011
119 65.7 image014
120 65.6 image012
121 65.5 image002
122 65.0 image002
123 64.9 image001
124 64.6 image023
124 64.6 image020
126 64.5 image013
126 64.5 image014
126 64.5 image001
129 64.3 image001
130 64.2 image001
130 64.2 image009
132 64.0 image016
133 63.5 image014
133 63.5 image001
135 63.4 image013
135 63.4 image024
137 63.2 image002
137 63.2 image007
139 63.1 image003
139 63.1 image021
139 63.1 image012
142 62.7 image012
143 62.4 image003
143 62.4 image025
145 62.2 image014
146 62.1 image026
147 62.0 image027
148 61.8 image028
149 61.5 image020
149 61.5  
151 61.1 image002
152 60.9 image008
153 60.8 image029
154 60.5 image018
155 60.2 image017
156 60.1 image007
156 60.1 image002
158 60.0 image001
159 59.8 image002
159 59.7 image001
160 59.6 image030
161 59.5 image002
162 59.4 image002
163 59.2 image001
164 58.9 image001
165 58.8 image001
166 58.6 image003
166 58.6 image031
168 58.5 image014
169 58.2 image013
170 58.1 image032
171 57.8 image033
172 57.7 image001
173 57.0 image006
173 57.0 image014
175 56.9 image001
176 56.8 image013
177 56.7 image013
178 56.6 image014
179 56.4 image027
180 56.1 image001
181 55.9  
182 55.8 image002
182 55.8 image017
182 55.8 image016
185 55.7 image001
186 55.5 image031
187 55.6 image002
187 55.2 image034
188 55.1 image013
188 55.1 image007
190 54.8 image001
190 54.8 image031
192 54.6 image008
193 54.4 image011
194 54.2 image020
195 54.1 image001
195 54.1 image025
197 53.9 image029
198 53.8 image028
198 53.8 image028
199 53.5 image035
202 52.8 image027

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30(Danh sách tiếp theo tra nguồn : )

Trong số 200 trường Đại học hàng đầu thế giới nêu trên, đặc biệt có 10 trường đại học còn rất non trẻ, được thành lập chưa đầy 50 năm

Stt Trường đại học Quốc gia  Vị trị trong bảng xếp hạng thế giới 2015/16 Năm thành lập
1   Singapore 13 1991
2   Hong Kong 28 1991
3   South Korea 43 1971
4 Hong Kong 57 1984
5   South Korea 87= 1986
6   Hong Kong 116 1994
7 UK 159 1966
8   The Netherlands 169 1976
9   Spain 186 1968
10 Spain 190= 1968

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30(Nguồn : )

Châu Á c?

Số lượt xem : 700
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu