SỐ ĐẶC BIỆT – So sánh kết quả công bố ISI hạng Q1 của Việt Nam với một số nước Châu Á trong giai đoạn 2010 – 2015

12/03/2019

Ngày 30/3/2016 vừa qua, với Quy định 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, Hội đồng quản lý Quỹ NAFOSTED đã cụ thể hoá và giới hạn Danh mục tạp chí ISI có uy tín đối với lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật là các tạp chí thuộc nhóm Q1 của danh mục SCIE (ISI) theo từng chuyên ngành [1]. Nay, trong số đặc biệt tháng 6 này, Nhóm trắc lượng khoa học Việt Nam (S4VN) giới thiệu đến độc giả một số thông tin về kết quả công bố trên các tạp chí ISI hạng Q1 của VN so với một số nước khác trong khu vực Châu Á thuộc giai đoạn 2010-2015.

             

*Ghi chú: Tổng số lượng công bố ISI bao gồm các công bố thuộc 3 indexes chính là SCIE, SSCI và A&HCI.

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng 6 2016

Số lượt xem : 750
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu