Chào mừng quý vị đến với hệ thống đăng ký hồ sơ xét công nhận
đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2020

Hiện tại không trong thời gian cập nhật hồ sơ ứng viên